Libertárius Konzulok

🤘
Mi, a LIBERTÁRIUSOK a decentralizált szerveződés eszmei pártfogói vagyunk.
  • A Libertárius Konzulok pártunk ügyvivői testületének, a 30 tagú Küldöttgyűlésnek a Tagjai.
  • A Küldöttgyűlést a 27 területi Alapszervezeti vezető (Konzul), valamint a Pártigazgató, a Jegyzőkönyvvezető és a Kampányfőnök alkotja. A Küldöttgyűlésnek a legrátermettebb szervezők lehetnek tagjai, akiket az Alapszabály értelmében a Párt Tagok maguk közül választanak.
  • A LIBERTÁRIUSOK privát ökoszisztéma felépítését határozták el és a kontraszelekció megakadályozására POLITIKAI DEKLARÁCIÓT fogadtak el a 2022.03.12-én, Budapesten megtartott startégia alkotó ülésükön.